Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT –KORZYŚCI SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

Już 16 września startuje Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.

Trend rezygnowania z samochodu, choćby nawet tylko częściowo, na rzecz komunikacji publicznej, roweru czy spacerów staje się z roku na rok coraz bardziej powszechny. Hasło zrównoważonego transportu robi międzynarodową karierę, a większość z nas zdaje sobie sprawę z proekologicznych korzyści, jakie dla środowiska niesie zmniejszenie ilości aut na drogach. Rozważny dobór środków transportu przynosi również korzyści finansowe nie tylko dla gospodarstwa domowego, ale również w skali lokalnej czy gospodarczej kraju. Jakie są zatem najważniejsze korzyści, które zrównoważona mobilność zapewnia osobom fizycznym, firmom i społeczeństwu?

NAWET 2 853 EURO OSZCZĘDNOŚCI ROCZNIE

Już na poziomie indywidualnego budżetu dość łatwo możemy oszacować korzyści finansowe, które niesie za sobą korzystanie z inteligentnego i zrównoważonego transportu. Posiadanie prywatnego samochodu to bowiem znaczny wydatek dla każdego gospodarstwa domowego. Koszty posiadania auta to nie tylko nakłady związane z jego zakupem, ubezpieczeniem i wynajmem miejsca parkingowego lub garażu. Na co dzień dochodzą wydatki związanez faktycznym użytkowaniem, takie jak paliwo, serwisowanie, czy parkowanie poza domem. W przypadku znacznego zagęszczenia ruchu koszty jazdy mogą wzrosnąć średnioo 50 %.[1]Badania zlecone w 2012 r.[2] przez regionalne władze Brukseli wykazały natomiast, że zamieniając samochód na rower, przeciętny mieszkaniec Brukseli może zaoszczędzić 2 853 euro rocznie!

150 MINUT NA TYDZIEŃ

Rezygnacja z używania prywatnego samochodu to nie tylko logiczne oszczędności w domowym budżecie, ale co nawet ważniejsze – prosta inwestycja we własne zdrowie. Każda forma ruchu, nawet zwykła przechadzka na przystanek autobusowy w drodze do lub z pracy, zwiększadzienną ilość aktywności fizycznej. Ćwiczenia to ważny czynnik dobrego samopoczucia, a spacer czy przejażdżka rowerem są łatwym sposobem na poprawę zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, by każdy spędzał aktywnie co najmniej 150 minut tygodniowo[3]. To mniej więcej tyle, ile trwa przeciętny film, który oglądamy jednego wieczoru. Rozkładając ten czas na 7 dni tygodnia wychodzi nieco ponad 21 minut ruchu dziennie! To spacer z psem, przejażdżka rowerem do sklepu – przyjemne i pożyteczne!

CZAS TO PIENIĄDZ, CZYLI TŁOK NA DRODZE CIĘ KOSZTUJE

Zatłoczenie ulic, zwłaszcza w miastach, często wydłuża podróż samochodemi niekiedy osoby korzystające z transportu publicznego, rowerzyści czy nawet piesi szybciej docierają do celu. Korki na drogach zabierają cenny czas i oznaczają straty dla gospodarki. Według raport„INRIX National Traffic Scorecard”[4] w 2014 r. przeciętny kierowcaw Belgii stracił w korkach 51 godzin, a w Londynie aż 96 godzin! Lepszy wybór środka transportu to zatem oszczędność czasu, który można spędzić w przyjemniejszy sposób. Zatłoczenie ulic powoduje również konkretne koszty finansowe związane z większym zużyciem paliwa. Badania przeprowadzone przez Instytut Transportu i Ekonomiki Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie[5]wykazały, że w okresach zwiększonego zagęszczenia ruchu miejskiego zużycie paliwa wzrasta średnio nawet o 80 %!

PIESI I ROWERZYŚCI NAPĘDZAJĄ LOKALNE SKLEPY

Okazuje się, że kierowcy i pasażerowie samochodów wydają mniej na zakupy w lokalnych sklepach niż osoby piesze, czy podróżujące inny środkami transportu. Z szacunków Europejskiej Federacji Rowerzystów (European Cyclists Federation, ECF) wynika, że finansowy wkład rowerzystów w działalność gospodarczą w centrach miast i lokalnych sklepach Unii Europejskiej wynosi 111 mld EURrocznie[6]. Choć piesi, rowerzyści i użytkownicy transportu publicznego wydają w trakcie jednej wizyty mniej pieniędzy niż kierowcy, to jednak grupy te okazały się bardziej lojalne względem lokalnych sklepów. Odwiedzają je bowiem średnio odpowiednio 2 razy w tygodniu, podczas gdy przeciętni kierowcy zaledwie 0,7 razy w tygodniu[7].

ŚWIAT INWESTUJE W INFRASTRUKTURĘ ROWEROWĄ

Lokalne firmy czerpią korzyści gospodarcze z priorytetowego traktowania pieszych i rowerzystów, a władze miast na całym świecie dostrzegły te zależności. Dlatego wspierają przystosowywanie przestrzeni miejskiej do potrzeb różnych rodzajów transportu indywidualnego i publicznego. W Nowym Jorku, tamtejszy Departament Transportu zaobserwował, że sprzedaż detaliczna lokalnych firm rozmieszczonych wzdłuż ulic z wydzielonymi ścieżkami dla rowerów wzrosła o 49% w porównaniu do firm położonych przy innych ulicach na tym samym terenie[8].Władze Kopenhagiz kolei obliczyły, że bardziej efektywne może być inwestowanie w parkingi dla rowerów, niż w te dla samochodów. Ośmiu rowerzystów wyda bowiem więcej pieniędzy niż jedna osoba zmotoryzowana zajmująca taką samą ilość miejsca na parkingu[9].

ROZWÓJ NOWYCH RYNKÓW

Popularyzacja alternatywnych dla samochodów form transportu prowadzi do rozwoju nowych, dynamicznychr ynków. Według obliczeń Federacji ECF, branża rowerowa w UE zatrudniała w 2014 roku ponad 650 tys. osób. [10] Dynamicznie rośnie sektor usług wspólnych w zakresie mobilności. Coraz bardziej popularne i powszechne stają się systemy wypożyczania miejskich rowerów publicznych, wynajmowanie indywidualnych miejsc parkingowych (ludzie wynajmują miejsca parkingowe pod domem na czas, gdy są w pracy) oraz współużytkowanie samochodów.

Rosną rynki nowych technologii oferujące aplikacje na urządzenia mobilne, które wspierają i uatrakcyjniają aktywność fizyczną pieszych, biegaczy i rowerzystów. Rozwija się też europejski rynek inteligentnych systemów transportu (Intelligent Transport System, ITS). Badania pokazują, że rynkowa wartość sektora ITS w dziedzinie pojazdów do transportu publicznego (autobusy i tramwaje) może wzrosnąć z 1,03 mld EUR w roku 2014 do 1,46 mld EUR w roku 2019[11]. Na szczeblu lokalnym, prywatni i publiczni właściciele zakładów transportowych mogą natomiast obniżać koszty poprzez modernizację floty i zakup ekologicznych pojazdów.

MEGA KUMULACJA MIKRO KORZYŚCI

Patrząc z szerokiej perspektywy całego społeczeństwa, skumulowanie indywidualnych korzyści wynikających z użytkowania zrównoważonej mobilności jest oczywiste. Wzrost popularności inteligentnych i zrównoważonych metod transportu mógłby doprowadzić do znacznych oszczędności w budżetach publicznych, w takich obszarachjak ochrona zdrowia i środowiska oraz energetyka– komentuje minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.

Z badań przeprowadzonych w 2013 r. przez federację ECF[12] wynika, że ogólny pozytywny wpływ gospodarczy jazdy na rowerze wynosi w UE około 150 mld EUR rocznie. Do głównych czynników takiego stanu faktycznego należą niższe koszty opieki zdrowotnej wynikające z lepszegostanu zdrowia fizycznego (114-121 mld EUR rocznie) oraz mniejsze zagęszczenie ruchu (24,2 mld EUR rocznie).

INTELIGENTNY TRANSPORT. SILNA GOSPODARKA.

Z szacunków Komisji Europejskiej[13] wynika, że koszty zatłoczenia ulic wynoszą rocznie 1 %PKB UE. Inteligentny transport mógłby zmniejszyć korki w miastach europejskich oraz pomóc uzyskać oszczędności dla całego społeczeństwa rzędu nawet 100 mld EUR rocznie. Liczba ta obejmuje wartość obecnie traconego czasu i paliwa zużywanego podczas stania w korkach. Rozwój i promocja inteligentnego i zrównoważonego transportu to również wzrost gospodarczy i zatrudnienia w Europie. Międzynarodowa UniaTransportu Publicznego (International Union of Public Transport, UITP) doliczyła się 1,2 mln pracowników zatrudnionych w sektorze transportu publicznego[14]. Korzyści gospodarcze zapewniane przez branżę rowerową są o tyle duże,że sektor ten zatrudnia trzykrotnie więcej osób niż branża samochodowa w przeliczeniu na 1 mln EUR obrotów[15].

www.etzt.pl

[1]R Campbell, M Wittgens, BEST, 2014, The Business Case for Active Transportation, The Economic Benefits of Walking and Cycling, http://thirdwavecycling.com/pdfs/at_business_case.pdf

[2]Transport & Mobility Leuven, 2012, Impact et potentiel de l’usage du vélosurl’économie et l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale. Les effets directs et indirects de l’usage du vélo en 2002, 2012 et 2020, pour le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

[3]World Health Organisation webpage dedicated to physical activity: www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_adults/en/

[4]INRIX website. Key findings:

[5]Consumption and Emissions? Applying a Fuel Consumption Model to the NGSIM Trajectory Data, www.researchgate.net/publication/265154002_How_Much_does_Traffic_Congestion_Increase_Fuel_Consumption

_and_Emissions_Applying_a_Fuel_Consumption_Model_to_the_NGSIM_Trajectory_Data

[6]ECF, 2016, Shopping by bike: Best friend of your city centre. Cycling and Local Economies,

[7]Fubicy and ADEME, 2003, „Piétons et cyclistesdynamisent les commerces de centre-ville et de proximité”, study led by Fubicy, with the cooperation of ADEME. Dossier du vélourbain n°6, August 2003 – publication Ademe n°4841

[8]New York City Department of Transportation, 2012, Measuring the Street: New Metrics for 21st Century Streets

[9]City of Copenhagen, Technical and Environmental Administration,Traffic Department, 2013, Copenhagen City of Cyclists. Bicycle Account 2012, http://copenhagenize.eu/dox/Copenhagen_Bicycle_Account_2012.pdf

[10]ECF, 2014, Cycling Works – Jobs and Job Creation in the Cycling Economy, https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141125-Cycling-Works-Jobs-and-Job-Creation-in-the-Cycling-Economy.pdf

[11]Berg Insight, 2015, ITS in Public Transport,www.berginsight.com/ReportPDF/ProductSheet/bi-its4-ps.pdf

[12]ECF, 2013, The Economic Benefits of Cycling in EU-27, https://ecf.com/sites/ecf.com/files/ECF_Economic-benefits-of-cycling-in-EU-27.pdf

[13]European Commission webpage on „Clean transport, Urban transport”:http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/index_en.htm

[14]Public Transport, a lever for local economic development and wealth creation, UITP, Europe’scontribution in the frame of the EU Transport Business Summit that took place on 27 March 2014in Brussels, www.uitp.org/public-transport-lever-local-economic-development-and-wealth-creation-0

[15]ECF, 2014, Cycling Works – Jobs and Job Creation in the Cycling Economy, https://ecf.com/sites/ecf.com/files/141125-Cycling-Works-Jobs-and-Job-Creation-in-the-Cycling-Economy.pdf

4.3 / 5 ( 3 votes )

Ten post został ostatnio zmodyfikowany 23/02/2017 14:51

Portal Finansowy

Disqus Comments Loading...

Recent Posts

Praca zdalna: zalety i wady pracy w domu

Praca zdalna. Zalety i wady bycia pracownikiem zdalnym. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nikt nie był w stanie wyobrazić sobie, że…

1 miesiąc temu

Jak zarabiać na zdjęciach? Sprzedaż zdjęć.

Jak zarabiać na zdjęciach? Praca jest bardzo ważna w życiu prawie wszystkich ludzi. Często jednak wysokość pensji niekoniecznie jest wystarczająca…

2 miesiące temu

Czy roboty zmienią rynek pracy? Polacy się tym nie przejmują

      Do końca 2022 r. w związku z automatyzacją na całym świecie może zniknąć nawet 75 milionów stanowisk.…

3 miesiące temu

Czym się różnią działania windykatora od komornika?

Windykator i komornik to dwa słowa, które na płatników nie trzymających się terminów regulowania swoich należności działają jak płachta na…

3 miesiące temu

Najpopularniejsze ubezpieczenia samochodowe

Ubezpieczenia samochodowe Po naszych drogach jeździ kilkanaście milionów samochodów zarejestrowanych zarówno na osoby fizyczne jak i firmy. Każde z tych…

4 miesiące temu

Jak zostać detektywem? Jak założyć biuro detektywistyczne?

Jak zostać prywatnym detektywem. Czy marzysz o tym, by spełniać się zawodowo, robić coś interesującego, co pochłonie cię bez reszty…

8 miesięcy temu

Ta strona używa cookies

Czytaj więcej