(Last Updated On: 13 stycznia 2011)

11 stycznia 2011 r. spółka Fast Finance wyemitowała 11.270 sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii C o łącznej wartości 11.270.000 zł.  Jest to III transza obligacji wyemitowanych w ramach programu zakładającego emisję obligacji o wartości łącznej 30 mln zł. Całość (..)


Więcej … Źródło: Fast Finance pozyskało 11,3 mln zł z emisji III transzy obligacji

Oceń artykuł