(Last Updated On: 26 maja 2011)

Ustawa o rachunkowości nie zawiera definicji należności długoterminowych. W praktyce należności długoterminowe służą głównie do prezentowania kwot wymagalnych w okresie płatności przekraczającym 12 miesięcy na dzień bilansowy, niebędących należnościami związanymi z podstawową działalnością gospodarczą.

Więcej … Źródło: Finanse firmy – o prawidłowym ujmowaniu w bilansie należności długoterminowych