(Last Updated On: 22 marca 2011)

Pracownik, któremu wypowiedziano umowę, ma prawo domagać się od firmy, aby dopuściła go do wykonywania pracy w okresie wypowiedzenia. Podwładny powinien wyrazić zgodę na zwolnienie z takiego obowiązku.


Więcej … Źródło: Firma sama nie zwolni pracownika ze świadczenia pracy

Oceń artykuł