(Last Updated On: 4 maja 2011)

Niewykorzystany przez pracownika w terminie urlop wypoczynkowy przedawni się po upływie trzech lat od dnia jego wymagalności. Po tym czasie nie będzie można wyegzekwować jego udzielenia.

FR6UXSZDwvE - Firma zdecyduje o udzieleniu urlopu wypoczynkowego sprzed kilku lat

Więcej … Źródło: Firma zdecyduje o udzieleniu urlopu wypoczynkowego sprzed kilku lat