(Last Updated On: 17 maja 2011)

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną zatrudniający pracowników z reguły sam wykonuje czynności z zakresu prawa pracy. Jeżeli jednak działa w formie spółki prawa handlowego, może to robić w jego imieniu inna osoba lub organ zarządzający

uga3roswk4s - Firma zewnętrzna może prowadzić sprawy kadrowe

Więcej … Źródło: Firma zewnętrzna może prowadzić sprawy kadrowe