(Last Updated On: 29 czerwca 2011)

Beneficjent realizujący projekt dofinansowany z funduszy strukturalnych otrzymuje dofinansowanie w formie płatności lub dotacji celowej. W sytuacji wykorzystania przez beneficjenta środków europejskich niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur albo w nadmiernej wysokości, będzie on musiał  zwrócić http://crm.bankier.pl/cms/newsroom/artykul_edit.html?pub_id=140środki. Wówczas stanowią one tzw. niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym.

Więcej … Źródło: Na jakie ulgi możemy liczyć przy zwrocie dotacji?

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)