(Last Updated On: 5 września 2011)

Sygnały napływające z Komisji Europejskiej wskazują, iż jedną z ważniejszych zmian jakie zostaną wprowadzone w systemie wsparcia dla przedsiębiorców z funduszy strukturalnych po roku 2013 będzie znaczące zwiększenie środków przeznaczonych na zwrotne instrumenty finansowe. Preferencyjne kredyty czy poręczenia kredytowe mają w dużym stopniu zastąpić bezzwrotne granty, które obecnie są najpopularniejsza formą wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw.

Więcej … Źródło: Preferencyjne i zwrotne instrumenty finansowe dla firm

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)