(Last Updated On: 12 czerwca 2011)

Pracownik, pomimo braku odrębnej umowy z pracodawcą, jest z mocy prawa obowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które uzyskuje w związku z wykonywaną pracą.

Więcej … Źródło: Rozpowszechniasz tajemnice pracodawcy? Pójdziesz do więzienia

Zobacz też:  Co wziąć pod uwagę wybierając program do faktur?
12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)