(Last Updated On: 10 września 2011)

Od 2008 r. polskie uczelnie mogą aplikować o środki w ramach dedykowanego im priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,,Szkolnictwo wyższe i nauka''<em>. </em>Największe środki przeznaczone są na projekty konkursowe w poddziałaniu 4.1.1 ,,Wzmocnienie i rozw&oacute;j potencjału dydaktycznego uczelni'', gdzie szkoły mogą starać się o pieniądze na programy rozwojowe uczelni. W przeciwieństwie do pierwszego okresu programowania, od początku funkcjonowania programu Kapitał Ludzki zainteresowanie uczelni pozyskiwaniem środk&oacute;w z EFS jest ogromne. Na pierwszy konkurs w 2008 r. wpłynęło 287 wniosk&oacute;w, z czego 37 otrzymało dofinansowanie.

Więcej … Źródło: Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego to szansa na rozwój polskich uczelni

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)