(Last Updated On: 11 stycznia 2011)

Z dniem 10.01.2011 roku oferta subfunduszy Fortis FIO została poszerzona o nowy subfundusz Fortis Papierów Dłużnych. Celem inwestycyjnym subfunduszu Fortis Papierów Dłużnych jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Realizacja celu (..)


Więcej … Źródło: Fortis Papierów Dłużnych już w ofercie

Oceń artykuł