(Last Updated On: 7 marca 2011)

Gant Development obniżył prognozę zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej na koniec 2010 roku do 9,0 mln zł z 47,8 mln zł i do 30,1 mln zł na koniec 2011 roku z 86,5 mln zł.

Więcej … Źródło: Gant Development obniżył prognozę

Oceń artykuł