(Last Updated On: 11 kwietnia 2011)

TEZA Jeżeli uchwała rady miasta utraciła moc obowiązującą na skutek stwierdzenia jej niezgodności z prawem przez sąd administracyjny, to uchwała, której treścią jest wyłącznie zmiana takiej uchwały, traci znaczenie prawne, a zatem nie może podlegać kontroli w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

9TuR90lUzYw - Gdy nie można wydać orzeczenia, sąd umarza postępowanie

Więcej … Źródło: Gdy nie można wydać orzeczenia, sąd umarza postępowanie