(Last Updated On: 20 stycznia 2011)

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożyła 620 tys. 935 zł kary na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń za klauzule zawarte w umowach autocasco. Zdaniem Urzędu, Generali bezprawnie różnicuje zasady obliczania wysokości odszkodowania.


Więcej … Źródło: Generali zapłaci 620 tysięcy za łamanie interesów konsumentów

Oceń artykuł