(Last Updated On: 28 czerwca 2011)

Indeks małych spółek sWIG80 już od ponad roku zachowuje się gorzej niż indeks szerokiego rynku akcji WIG. Fundusze akcji, które inwestują w firmy o małej kapitalizacji mają średnio po 12 miesiącach niższe stopy zwrotu od funduszy, które koncentrują się na największych spółkach notowanych na warszawskim parkiecie. Średni zysk po roku dla funduszy akcji małych i średnich spółek to 10,2 proc. Natomiast dla funduszy akcji polskich uniwersalnych wynosi 15,4 proc.

Więcej … Źródło: Kapitał omija małe spółki

Zobacz też:  Jak ograniczyć ryzyko przy inwestowaniu?
12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)