(Last Updated On: 13 lipca 2011)

Zespoły interdyscyplinarne w ramach wyznaczonych im zadań zbierają i wykorzystują szeroki zakres danych osobowych, w tym tzw. danych wrażliwych, np. o stanie zdrowia, nałogach czy skazaniach. Właśnie ze względu na szczególny charakter danych chciałbym mieć pewność, że wszystkie jednostki, które będą je przetwarzać, są do tego odpowiednio przygotowane – mówi Wojciech Rafał Wiewiórowski, generalny inspektor ochrony danych osobowych.


Więcej … Źródło: GIODO: Gmina musi chronić dane o ofiarach przemocy w rodzinie

Oceń artykuł