(Last Updated On: 8 marca 2011)

TEZA: Brak obowiązkowych elementów planu zagospodarowania przestrzennego przesądza o jego nieważności


Więcej … Źródło: Gmina nie może zrezygnować z obowiązkowych konsultacji przy ustalaniu planu zagospodarowania przestrzennego

Oceń artykuł