(Last Updated On: 21 grudnia 2010)

Rodzic ubiegający się o zasiłek rodzinny lub świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie będzie przedstawiał zaświadczenia o dochodach. Gmina uzyska te informacje bezpośrednio w urzędzie skarbowym.


Więcej … Źródło: Gmina otrzyma przez internet informację o dochodach rodzica ubiegającego się o pomoc

Oceń artykuł