(Last Updated On: 13 maja 2011)

Jeżeli osoba otrzymująca zasiłek z pomocy społecznej bez uzasadnionej przyczyny nie podejmie lub przerwie staż oraz szkolenie dla bezrobotnych, może stracić przyznaną pomoc.

ufAwDDECGaY - Gmina uchyli wypłatę zasiłku po przerwaniu kontraktu socjalnego

Więcej … Źródło: Gmina uchyli wypłatę zasiłku po przerwaniu kontraktu socjalnego