(Last Updated On: 19 kwietnia 2011)

We wniosku o przyznanie pieniędzy na wyposażanie żłobka lub klubu dziecięcego gmina musi wskazać konkretne wydatki, które będą dofinansowane z resortowego programu.

9nzf1eU xOc - Gmina z dotacją na zakup mebli do żłobka

Więcej … Źródło: Gmina z dotacją na zakup mebli do żłobka