(Last Updated On: 8 marca 2011)

Organizatorem transportu będzie odpowiednia dla danej linii komunikacyjnej jednostka samorządu terytorialnego albo związek tych jednostek, a w przypadku przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych minister właściwy do spraw transportu. Podstawa przewozów zostanie ustalona w planie zrównoważonego rozwoju transportu


Więcej … Źródło: Gminny transport publiczny będzie działał na zasadach rynkowych

Oceń artykuł