(Last Updated On: 17 marca 2011)

TEZA: Termin uiszczenia należności za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki nie może być krótszy niż 14 dni od daty wysłania lub dostarczenia faktury. W przypadku opóźnienia w zapłacie rachunków zakład wodociągowy nie może od razu odciąć wody.


Więcej … Źródło: Gminny zakład wodociągowy musi przestrzegać terminów ustawowych

Oceń artykuł