(Last Updated On: 19 kwietnia 2011)

Na terenach zagrożonych powodziami właściciele nie będą mogli rozpocząć budowy, przez co nieruchomości położone na terenach zalewowych stracą na wartości rynkowej. Koszty zmiany planów zagospodarowania przestrzennego obciążą samorządy.

SDciB1JBc8o - Gminy zaleje fala roszczeń majątkowych za nieruchomość położone na terenach zalewowych

Więcej … Źródło: Gminy zaleje fala roszczeń majątkowych za nieruchomość położone na terenach zalewowych