(Last Updated On: 27 lipca 2011)

Na nieoczekiwany spadek dynamiki zamówień na dobra trwałego użytku o 2,1 proc. m/m w czerwcu i zaledwie 0,1 proc. m/m wzrost bez uwzględnienia transportu, Wall Street zareagowała zniżką.

Więcej… Źródło: Gorsze dane z USA zwiększają awersję do ryzyka

Oceń artykuł