(Last Updated On: 31 grudnia 2010)

Od pierwszej sesji 2011 roku ulegnie zmianie sposób ustalania i publikowania wartości obrotów instrumentami finansowymi notowanymi na GPW. Zgodnie z nowymi zasadami wartość obrotów będzie obliczana jednostronnie, tj. według wartości transakcji (obecnie sumowana jest wartość kupna i sprzedaży).


Więcej … Źródło: GPW: Istotne zmiany od początku roku 2011

Oceń artykuł