(Last Updated On: 2 grudnia 2011)

Zasadniczo z ustaw o podatku dochodowym wynika, że wynagrodzenia pracowników, po spełnieniu określonych w nich warunków, podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów podatkowych pracodawcy w miesiącu, za który są należne. Analogiczne rozwiązanie ustawodawca przyjął (..)

Więcej … Źródło: Grudniowe wynagrodzenia w kosztach przedsiębiorcy

Oceń artykuł