(Last Updated On: 28 lipca 2011)

Karę grzywny oraz wprowadzenie możliwości przepadku sprzedawanego towaru za prowadzenie handlu poza miejscem do tego wyznaczonym przez gminę przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu wykroczeń, który w czwartek pozytywnie oceniła sejmowa komisja.


Więcej … Źródło: Grzywna i przepadek towaru za nielegalny handel uliczny

Oceń artykuł