(Last Updated On: 10 listopada 2011)

Zarówno orzeczenia zakazujące naruszania praw własności intelektualnej, jak i zasądzające grzywny przymuszające do wykonania wyroku wydane w jednym państwie Unii, muszą być uznawane i wykonywane w pozostałych.


Więcej … Źródło: Grzywny też są częścią postępowania cywilnego

Oceń artykuł