(Last Updated On: 13 marca 2011)

 Najbardziej sfeminizowane dziedziny gospodarki to: ochrona zdrowia i opieka społeczna; branże opanowane przez kobiety to pośrednictwo finansowe, hotelarstwo i gastronomia; najmniej sfeminizowany sektor to inżynieria, procesy produkcyjne i budownictwo – wynika z danych GUS.

5JX3D48YXbA - GUS: najwięcej kobiet pracuje w ochronie zdrowia i opiece społecznej

Więcej … Źródło: GUS: najwięcej kobiet pracuje w ochronie zdrowia i opiece społecznej