(Last Updated On: 3 marca 2011)

Konsument będzie miał prawo skorzystać z gwarancji, nawet jeżeli sprzedawca nie wyda mu dokumentu gwarancyjnego lub nie zamieści w nim takich danych, jak np. czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej.


Więcej … Źródło: Gwarancja zadziała, nawet jeżeli sprzedawca nam jej nie wyda

Oceń artykuł