(Last Updated On: 7 grudnia 2011)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZNS Iława zdecydowało o emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego spółki. Jednocześnie dokonano zmiany całej rady nadzorczej, w której skład wszedł między innymi Henryk Kania.

Więcej … Źródło: Henryk Kania przejmuje kontrolę nad IZNS Iława

Oceń artykuł