(Last Updated On: 29 grudnia 2010)

IDEA TFI S.A. opublikowała dziś prospekt emisyjny związany z pierwszą publiczną ofertą akcji. Wchodzące w skład grupy DM IDMSA towarzystwo funduszy inwestycyjnych zamierza pozyskać z emisji nowych akcji 9,05 mln zł netto. Środki te przeznaczy na rozszerzenie oferty produktowej o nowe fundusze i subfundusze oraz przejęcie zarządzania funduszami inwestycyjnymi od innego towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDMSA.

Więcej … Źródło: IDEA TFI przeprowadzi w styczniu IPO

Oceń artykuł