Ile może dorobić policjant

Ile może dorobić policjant na emeryturze

 Od 1 stycznia 2013 roku w życie prowadzone zostały zmiany w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym, które dotyczą wszystkich grup mundurowych. Na podstawie nowelizacji nie tylko wydłużony zostaje staż służby, ale również wiek, który funkcjonariusz lub żołnierz musi osiągnąć, aby móc pobierać świadczenie emerytalne. Co jeszcze zmienia wspomniana ustawa? I ile – zgodnie z jej przepisami – ile mogą dorobić emeryci mundurowi?

Polski system emerytalny – ile może dorobić emeryt policyjny

Aktualnie, w naszym kraju funkcjonuje równolegle kilka systemów emerytalnych. Działają one na różnych zasadach, niemniej najwięcej osób obsługiwanych jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Z drugiej jednak strony, wyróżnić można również Zakład Emerytalno-Rentowy działający przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA), który sprawuje pieczę nad emeryturami funkcjonariuszy mundurowych. Tak zwana emerytura mundurowa wypłacana jest osobom, które wymienione zostały w szczegółowych ustawach o zaopatrzeniu emerytalnym i to właśnie ich dotyczą zmiany. O kim konkretnie mowa?

W Polsce dwie ustawy dotyczą emerytur grup mundurowych. Pierwsza z dnia 10 grudnia 1993 roku dotyczy żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Druga, to ustawa z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym  funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

>>> Zobacz: Jak zostać policjantem krok po kroku?

Obie – w zakresie szczegółowych artykułów – zostały zmienione ustawą z dnia 11 maja 2012 roku, a modyfikacje ściśle dotyczą przechodzenia na emeryturę, jej wysokości i łączenia świadczenia z wynagrodzeniem pochodzącym z innych źródeł.

Kogo obejmą zmiany?

Zmiany, które wprowadza ustawa z dnia 11 maja 2012 roku nie obejmują oczywiście wszystkich mundurowych. W tym przypadku należy podkreślić, że chodzi o tych wszystkich żołnierzy i funkcjonariuszy, który do służby zostali powołani po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 roku. Im przysługuje emerytura na nowych zasadach i w wysokości wyliczanej w sposób, który określony został w przywołanej wyżej ustawie.

Z drugiej strony, ustawodawca wskazał również grupę osób, które nie będę podlegały jeszcze pod stare przepisy. Art. 18a ust. 2 precyzuje, że przepisów nie stosuje się wobec żołnierzy i funkcjonariuszy:

  • pełniących służbę kandydacką w dniu 1 stycznia 2013 roku w przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej bezpośrednio po ukończeniu szkoły kandydackiej;
  • powołanych do zawodowej służby wojskowej po dniu 31 grudnia 2012 roku, jeżeli przed tym powołaniem pełnili służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, do której zostali powołani przed dniem 1 stycznia 2013 roku.

Ile może dorobić emeryt mundurowy? Co nowego?

Dotychczas mundurowi mogli przejść na emeryturę po 15 latach pracy. Ustawodawca nie wymagał osiągnięcia określonego wieku emerytalnego i dlatego też praktycznie nikogo nie dziwili 36-latkowie pobierający świadczenia emerytalne.

Zobacz też:  Jak zostać detektywem? Jak założyć biuro detektywistyczne?

Nowe przepisy znacząco zmieniają ustawy w tym zakresie. Każdy mundurowy, który będzie chciał przejść na emeryturę, nie tylko będzie musiał wykazać, że jego staż pracy wyniósł minimum 25 lat, ale również będzie musiał ukończyć określony wiek. Ustanowiony przez ustawodawcę pułap wiekowy – od 1 stycznia 2013 roku – wynosi 55 lat.

Poza kwestią przepisów określających, na jakich zasadach można starać się o emeryturę mundurową, istotna zmiana dotyczy również kwestii dorabiania. Dotychczasowi emeryci mundurowi pobierający świadczenie z ZER MSWiA mogli – jak zresztą i wszyscy inni emeryci – podejmować pracę zarobkową, niemniej w stosunku do nich stosowano korzystne przepisy, które umożliwiały im łączenie otrzymywanej emerytury z pensją. Zmiany obejmują w tym przypadku wskazanie pułapów zarobkowych, które obniżyć mogą wysokość otrzymywanego świadczenia.

>>> Zobacz też: Jak zostać prywatnym detektywem?

Z kalkulatorem do pracy!

Warto zauważyć, że pierwsi emeryci – na nowych zasadach – pojawić mogą się praktycznie od zaraz, gdyż ustawodawca daje wybór pełniącym służbę. Mogą oni wybierać, na jakich zasadach będą przechodzić na emeryturę – nowych czy starych (dotyczy to tych wszystkich, którzy rozpoczęli służę przed 1 styczniem 2013 roku). To zaś, ile może dorobić pobierający emeryturę mundurową, zależy od kilku czynników.

Pierwszy ściśle wiąże się z wyliczeniem podstawy. Ta zależy od liczby lat przepracowanych na służbie. Żołnierz zawodowy lub funkcjonariusz publiczny, który przechodzi na emeryturę na starych zasadach, czyli po 15 latach, otrzymuje 40% podstawy, którą jest uposażenie zasadnicze na ostatnim zajmowanym stanowisku służbowym wraz z dodatkami o charakterze stałym oraz miesięczną równowartością dodatkowego uposażenia. W przypadku nowych zasad, po 25 latach służby, emeryt otrzymuje 60% podstawy. Maksymalna zaś wartość emerytury to 75%. To tak zwana pełna emerytura mundurowa.

     Tab. Porównanie otrzymanej podstawy po przepracowanych latach służby.

Wysługa lat Emerytura wg starych zasad Emerytura wg nowych zasad
15 lat 40,00% 0,00%
20 lat 53,00% 0,00%
25 lat 66,00% 60,00%
28,5 lat 75,00% 70,50%
30 lat 75,00% 75,00%

Z powyższego zestawienia wynika, że osoby, które przechodzić będą na emeryturę według starych zasad, szybciej uzyskają prawo do pełnej emerytury mundurowej. Fakt ten przełoży się też bezpośrednio na kwotę, jaką będą mogli uzyskać bez utraty części wyliczonego świadczenia emerytalnego.

Czytaj też:

                 Bizneswoman robi dokumenty firmowe      Obrazek z emerytami   

Jak to wygląda w liczbach?

Zgodnie z przepisami, żołnierze oraz funkcjonariusze służb publicznych, którzy nie osiągną pułapu pełnej emerytury, muszą liczyć się z faktem, że podejmując pracę zarobkową, utracą część swojego uposażenia.

Zobacz też:  Jak zostać detektywem? Jak założyć biuro detektywistyczne?

W tym przypadku nie ma znaczenia forma zatrudnienia – mundurowy może pracować zarówno na umowie o pracę, umowie zlecenie czy prowadzić własną działalność gospodarczą. O jak dużą część zmniejszone zostanie jego emerytura? To zależy już od wysokości samego ekwiwalentu, który otrzyma tytułem świadczonej pracy.

Emeryt mundurowy, którego zarobki przekroczą 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał, którego wysokość jest ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), musi liczyć się z tym, że jego emerytura zostanie zmniejszona o 25%. To maksymalny, możliwy do potrącenia przez zakład emerytalny procent świadczenia.

Nieco inaczej będzie w przypadku osób, które zarabiać będą od 70% do 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Organ wypłacający świadczenie – w takim przypadku – może obniżyć jego wysokość, jednak nie więcej niż o 25%.

Najwięcej zyskują ci, którzy osiągnęli pełną emeryturę. W takim przypadku mają oni prawo do całości świadczenia, niemniej warto pamiętać, że to następuje dopiero po 28,5 roku według starych przepisów i po 30 latach zgodnie ze znowelizowanymi przepisami.

>>> Zobacz: Ile zarabia policjant?

O tym pamiętaj!

Przedstawione powyżej pułapy, które mogą wpłynąć na obniżenie świadczenia pobieranego z ZER MSWiA są wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego (TK) z 15 kwietnia 2008 roku (sygn. akt P 9/06). Sędziowie uzasadnili wyrok koniecznością ujednolicenia sytuacji prawnej zarówno rencistów, jak i emerytów mundurowych, którzy uzyskują dochody z pracy zarobkowej w przedziale od 70% do 130% i powyżej tego pułapu.

Każdy emeryt mundurowy, który pobiera świadczenie i jednocześnie podjął pracę zarobkową, jest  zobowiązany do zawiadomienia właściwego organu emerytalnego. Brak odpowiedniej informacji może nieść za sobą poważne konsekwencje prawne.

W związku z powyższymi przepisami, warto pamiętać, że przed podjęciem decyzji o zakończeniu służby lub podjęciu pracy zarobkowej, każdy zainteresowany powinien dokonać dokładnych obliczeń. Tylko dzięki nim będzie mógł określić, czy dane rozwiązanie będzie korzystne.

Czytaj więcej na emerytury

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 11 maja 2012 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw.

2. Ustawa z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej.

3. Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Dziękuję za przeczytanie wpisu! Teraz kliknij Lubię to!  i przeczytaj podobne artykuły które Cie zainteresują. A wy co o tym myślicie, napiszcie w komentarzach.

14
Dodaj komentarz

avatar
7 Wątki w komentarzach
7 Odpowiedzi na wątek
0 Obserwujący
 
Najczęściej reagowany komentarz
Najgorętszy wątek komentarza
10 Komentarz autorów
kolokarlAdrianPortal FinansowyCiekawy Recent comment authors
  Subskrybuj  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Arek
Gość
Arek

Widzę że policjantom się powodzi, nawet nikt się tym nie interesuję, widocznie mają dużo dodatkowych źródeł utrzymania, na pewno nie stracą ….

Zbyszek
Gość
Zbyszek

Szacunek dla ludzi którzy pilnują porządku, wiadomo są różni ludzie ale nie można wszystkich wkładać do jednego worka, proponuje iść na funkcjonariusza policji i wtedy narzekać i się wypowiadać

Portal Finansowy
Gość

Zapraszamy do lektury artykułu na temat: Jak zostać policjantem krok po kroku na stronie https://finansefakty.pl/praca/jak-zostac-policjantem/

Radosław
Gość
Radosław

Myślałem że policjanci mają lepiej, a widzę że to się u nich zmienia na gorsze

Mariusz
Gość
Mariusz

Policjantom się powodzi a to dobre uśmiać się można. Oczywiście mają większe zarobki i emerytury jak sprzedawca w sklepie ale chyba i praca trochę inna. Pensja do 3000 emerytura 40 % to max chyba że jest się komendantem ale są nimi nieliczni. Przez cały okres służby nie można dorobić, nie można być zatrudnionym na dwóch etatach, że o specyfice pracy nie wspomnę. Jeśli słyszę, że policjant za swoją pracę zarabia dużo to mnie śmieszy. Jeśli mówi to przysłowiowy sprzedawca w sklepie i to z małego miasta zarabiający najniższą krajową to mogę zrozumieć że dla niego to dużo ale jak mówi… Czytaj więcej »

Aleksander
Gość
Aleksander

Mam wujka w Policji w kryminalnej, więc wiem jak to wszystko wygląda, ma Pan rację, zawód niedoceniany w większości przez społeczeństwo, a jeśli chodzi o płace i emerytury mundurowe to też nie jest wesoło tak jak się wszystkim wydaje, łatwo jest ludziom krytykować i wypowiadać się o sprawach o których nie mają pojęcia, ale taka mentalność Polaków. Zobaczymy co tymi emeryturami będzie …

Garni
Gość
Garni

no proszę was jeszcze narzekacie, zobaczcie jak to wygląda w innych sektorach pracy, wstyd!!

Gerards
Gość
Gerards

a co mnie obchodzą inne sektory, trzeba było iść na policjanta

Ciekawy
Gość
Ciekawy

a ile zarabiają policjanci? tak dokładnie możecie napisać?

Portal Finansowy
Gość

Witam serdecznie
Artykuł: Ile naprawdę zarabiają policjanci, będzie udostępniony już wkrótce.
Pozdrawiam

Adrian
Gość
Adrian

również jestem ciekawy jakie są zarobki w Policji. Jak to będzie wyglądać w najbliższych latach? Sam myślę o tym zawodzie

Portal Finansowy
Gość

Artykuł ile zarabia policjant można przeczytać na stronie https://finansefakty.pl/pieniadze/ile-zarabia-policjant/
Serdecznie zapraszamy do komentowania

karl
Gość
karl

nie sie wezma w koncu za emerytow z policji pracujacych za granica. nie zglaszaja i pobieraja emeryture, a w Polsce do zwyklego emeryta sie przp.. od razu . wielu w NL zarabia po 1300-1500 netto, do tego emeryturka, wychodza po 8tys zl miesiecznie, a dziadkowi za handel na rynku zabieraja 800zł. kpiny ze sprawiedliwosci

kolo
Gość
kolo

… wam -żebyście mieli po 200 zł