zarobki policji w Polsce
(Last Updated On: 21 września 2017)

Ile zarabia policjant?

Wysokość zarobków, na jakie mogą liczyć policjanci w Polsce, od wielu lat budzi wiele kontrowersji – na równi z tymi, które dotyczą wysokości emerytury oraz czasu, po jakim policjant może się o nią ubiegać.

Nie ma jednak co ukrywać, że policja zarobki ma średnie w porównaniu z tymi, które obowiązują poza sferą budżetową.

Czy zarobki w policji są adekwatne do wykonywanej pracy?

Służba w policji niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw i jest zaliczana do grupy najtrudniejszych zawodów. Niejednokrotnie policjanci narażeni są na sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu. Dodatkowo współczesna praca w policji oprócz wysokiego ryzyka niesie za sobą duże obciążenie psychiczne. A zatem czy zarobki w policji są wystarczające? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami…

Powinieneś zobaczyć : Ile zarabia nauczyciel?

Jaką pensję w danym roku otrzyma policjant?

O tym, jaką pensję w danym roku otrzyma policjant, decyduje rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której uzależniony jest wzrost uposażenia zasadniczego. Z reguły jest ono zmieniane praktycznie co roku – zazwyczaj w paragrafie dotyczącym podstawowego uposażenia oraz dodatków za stopień.

Stopnie mundurowe w policji

Teoretycznie im wyższy stopień funkcjonariusza, tym na większe zarobki może on liczyć. W praktyce jednak niekoniecznie musi tak być: wystarczy, że policjant mimo długiej kariery nie awansował na wyższy stopień, a tym samym ma niższą podstawę uposażenia i niższy dodatek za stopień.

W rzeczywistości jednak takie sytuacje są dość rzadkie, a policyjne awanse często wynikają z samego faktu przepracowania odpowiedniej liczby lat, niż z wyjątkowych osiągnięć.

>>> Zobacz również: Ile może dorobić emerytowany policjant?

Obecnie stopnie policyjne przyznawane są według korpusów, do którego należy dany funkcjonariusz. Wyróżnia się korpus szeregowych (posterunkowy i starszy posterunkowy); korpus podoficerów (sierżant, starszy sierżant, sierżant sztabowy); korpus aspirantów (młodszy aspirant, aspirant, starszy aspirant, aspirant sztabowy); korpus oficerów młodszych (podkomisarz, komisarz, nadkomisarz); korpus oficerów starszych (podinspektor, młodszy inspektor, inspektor) oraz korpus generałów Policji (nadinspektor, generalny inspektor Policji).

Zarobki w uzależnione od zaszeregowania

O tym, ile zarabia policjant służby prewencji, służb drogowych czy kryminalnych i że jego zarobki wynikają np. z ilości wystawionych mandatów, powstało już wiele mitów i wypaczeń. Faktem jest, że pensje w policji nie należą do najmniejszych i są znacznie wyższe od minimalnej krajowej (podstawowe uposażenie samego kursanta wynosi netto więcej, niż minimalna pensja krajowa brutto).

Grupa zaszeregowania dotyczy policjantów z każdego rodzaju służby – prewencyjnej, kryminalnej, wspomagającej – a więc i osób cywilnych, które w większości pracują w służbie wspomagającej. Ich szeregowanie przebiega w nieco inny sposób, ale mimo to nie zmienia się wysokość ich zarobków – tu także wliczane są dodatki za trzynastą pensję czy piastowane stanowisko. W takim razie ile zarabia policjant w polskich warunkach budżetowych?

Tabela zarobków netto policjantów
Ile zarabia policjant
Ile zarabia policjant w Polsce

Podstawą do wyliczenia pensji funkcjonariuszy policji jest stopień ich zaszeregowania. Im wyższy stopień, tym wyższa podstawa uposażenia i w rezultacie wyższe zarobki. W porównaniu z rokiem ubiegłym zarobki w policji w 2014 roku są nieznacznie mniejsze, ale nadal w każdej grupie zaszeregowania wynoszą znacznie więcej, niż średnie pensje uzyskiwane przez pracowników zatrudnionych poza sektorem budżetowym.

 

Całkowite wynagrodzenia w Policji w 2014 roku

(Grupa zaszeregowania)

Lp Stanowisko służbowe Grupa zaszeregowania Średnie uposażenie netto + dodatki
I. Stażyści 1 1693zł
II. Policjant 2 2364zł
III. Odniesienia 3 2617zł
IV. Dzielnicowy/kontroler ruchu drogowego 4 2910zł
V. Detektyw/asystent 5 3144zł
VI. Dyżurny/specjalista 6 3645zł
VII Komendant powiatowy 12 6437zł
VIII. Komendant wojewódzki 14a 8185zł
IX. Komendant Główny 16 14057zł

 

Powyższe stawki są stawkami netto, a więc takimi, które funkcjonariusz/kursant otrzymuje bezpośrednio „na rękę”, po odliczeniu wszelkich składek. Jednak to, ile zarabia dzielnicowy w rzeczywistości, zależy również od wielu innych czynników, między innymi dodatków – za stopień, mundur, wysługę lat, ukończone kursy oraz tak zwana trzynastka. Policjanci mogą również liczyć na specjalne premie świąteczne i roczne (wypłacane poza trzynastkami) oraz nagrody np. za szczególne osiągnięcia podczas pełnionej służby.

>>>Zobacz też: Jak zostać policjantem?

W całkowite wynagrodzenie wliczone są już dodatki za stopień(tabela powyżej)

W Polsce policjant otrzymuje wynagrodzenie zależne od tego, jaki posiada stopień funkcyjny – a więc czy jest posterunkowym, aspirantem czy też inspektorem. Stawki zaczynają się już od 630zł a kończą na 1300zł netto. Od czerwca 2012 roku dodatki do pensji dla policjantów w zależności od ich stopnia wynoszą kolejno:

1. Posterunkowy – 630zł

2. Starszy posterunkowy – 670zł

3. Sierżant – 760zł

4. Starszy sierżant – 785zł

5. Sierżant sztabowy – 810zł

6. Młodszy aspirant – 835zł

7 aspirant – 860zł

8. Starszy aspirant – 885zł

Aspirant sztabowy 9. – 910zł

10. Podkomisarz – 940zł

11. Komisarz – 950zł

12. Nadkomisarz – 960zł

13. Podinspektor – 1000zł

14. Młodszy inspektor – 1050zł

15. Inspektor – 1100zł

16. Nadinspektor – 1200zł

17. Generalny inspektor – 1300zł

Widać tym samym, że stopnie w policji mają ogromny wpływ – szczególnie na wysokich stanowiskach – na końcową wysokość policyjnego wynagrodzenia.

Aby przeciwdziałać sztucznemu awansowaniu policjantów tylko po to, aby mieli większe pensje, MSW wprowadził specjalne rozporządzenie, wedle którego awans na konkretny stopień można uzyskać dopiero po przepracowaniu odpowiedniego czasu w samej służbie policyjnej.

Trzynastki, wysługa lat, mundurówka

Aby dokładnie określić, ile zarabia policjant 2014, trzeba nie tylko podliczyć kwoty z jego podstawowego uposażenia wynikającego z zaszeregowania oraz za stopień policyjny, ale również kwoty za wszelkiego rodzaju dodatki, które obowiązują funkcjonariuszy policyjnych.

Bardzo wiele kontrowersji w kwestiach zarobków policjantów budzą tak zwane „trzynastki”, czyli dodatkowe pensje, które przysługują osobom zatrudnionym w sektorze budżetowym (urzędnikom, pracownikom ZUSu, strażakom). Trzynastka wypłacana jest do końca marca i wynosi tyle, ile średnia pensja danego policjanta z ostatnich dwunastu miesięcy. W praktyce są to więc dodatkowe pieniądze – pewnego rodzaju finansowy przywilej – które mają być uzupełnieniem podstawowego wynagrodzenia.

>>> Zobacz też: Jak oszczędzać pieniądze?

Dodatek za wysługę lat

Innym elementem, który podnosi wysokość policyjnej pensji, jest dodatek za wysługę lat. Dodatek taki wynosi kolejno 5, 10, 15 i 20% i uzyskiwany jest po przepracowaniu 5, 10, 15 lub 20 lat. Trzeba tu jednak zauważyć, że wysługa lat obliczana jest nie tylko na podstawie pracy w samej policji – jako funkcjonariusz mundurowy – ale również na podstawie służy wojskowej albo pracy w straży pożarnej.

Przed 2013 rokiem do wysługi wliczał się również okres prowadzenia gospodarstwa rolnego – obecnie wlicza się on jedynie tym policjantom, którzy opłacali wtedy składki ZUS.

Policjanci mogą otrzymać również mundurówkę, czyli specjalny dodatek przysługujący tym funkcjonariuszom, którzy nie otrzymali w danym okresie nowego munduru. Mundurówka jest dodatkiem subsydiarnym – a więc wypłacanym policjantowi na konkretny cel. Standardowo w zależności od pełnionej funkcji i służby (kryminalna, prewencyjna, wspomagająca), wysokość takiego dodatku wynosi od 1000 do 1800 złotych.

Mundurówkę otrzymuje również policjant służby kryminalnej, chociaż w większości przypadków pracuje on w ubraniu cywilnym i korzysta przede wszystkim z munduru wyjściowego.

Dziękuję za przeczytanie wpisu! Proszę kliknij Lubię to! i przeczytaj podobne. Jeśli podobał Ci się ten artykuł proszę podziel się ze znajomymi i skomentuj.

Więcej artykułów w kategorii pieniądze

Ile zarabia policjant? Zarobki w policji
4.7 (93.13%) 32 głosów