(Last Updated On: 8 maja 2011)

W ramach Poddziałania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka można wspierać projekty skutkujące pozyskaniem kapitału finansowego na dalszy rozwój firmy. Jego głównym celem jest pomoc przedsiębiorcom z sektora MSP w pozyskaniu zewnętrznego źródła finansowania o charakterze udziałowym.

Więcej … Źródło: Innowacyjna Gospodarka pomoże wyemitować akcje