(Last Updated On: 3 listopada 2011)

Kierowcy są szczególną grupą pracowników, którzy podlegają odrębnym przepisom związanym z czasem pracy, a także regulacjom zawartym w ustawie o transporcie drogowym. Zazwyczaj zawiera się więc z nimi zindywidualizowane umowy o pracę, w których określa się poszczególne elementy wynagrodzenia kierowcy.

Więcej … Źródło: Interwencja Bankier.pl: Pracodawca nie wypłaca kierowcy należnej mu diety

Oceń artykuł