(Last Updated On: 23 kwietnia 2011)

Do SII zgłosili się akcjonariusze indywidualni spółki e-Muzyka SA, wyrażając swój sprzeciw odnośnie projektu zmian w statucie spółki, jako dających zbyt duże uprawnienia osobiste niektórym akcjonariuszom przy wyborze członków Rady Nadzorczej, z pominięciem praktycznie jakiegokolwiek wpływu walnego zgromadzenia i pozostałych akcjonariuszy na zgłaszanie kandydatów i obsadę Rady.

Więcej … Źródło: Interwencja SII w sprawie zmian statutu e-Muzyka