(Last Updated On: 5 grudnia 2011)

Odebranie sądowi inicjatywy dowodowej w postępowaniu karnym to jeden z postulatów zmian w kodeksie postępowania karnego. Został on przedstawiony podczas konferencji ?Adwokatura jako uczestnik procesu legislacyjnego?.


Więcej … Źródło: Jak adwokaci chcieliby zmienić prawo karne

Oceń artykuł