(Last Updated On: 19 lipca 2011)

Reprezentanci pracowników mogą decydować o zawieszeniu przywilejów pracowniczych w razie kryzysu ekonomicznego. Pracodawcy mają jednak problemy z ich wyłonieniem.


Więcej … Źródło: Jak dokonać wyboru pozazwiązkowej reprezentacji osób zatrudnionych

Oceń artykuł