(Last Updated On: 21 stycznia 2011)

Może się zdarzyć, że po wykreśleniu spółki z rejestru zostanie wykryty majątek nieobjęty likwidacją. Jak zatem dokończyć likwidację spółki, skoro została ona prawomocnie wykreślona z rejestru?


Więcej … Źródło: Jak dokończyć likwidację spółki w przypadku wykrycia majątku nieobjętego likwidacją

Oceń artykuł