(Last Updated On: 22 lipca 2011)

Pracodawca, który ma wątpliwości co do prawidłowości wykorzystania przez podwładnego zwolnienia lekarskiego, może przeprowadzić w tym zakresie kontrolę ? osobiście albo za pośrednictwem upoważnionej do tego osoby.


Więcej … Źródło: Jak firma sprawdzi pracownika na zwolnieniu lekarskim

Oceń artykuł