(Last Updated On: 5 maja 2011)

Gmina wiejska, która chce dla mieszkańców zorganizować szkolenia lub warsztaty, może je częściowo sfinansować ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Leader.

CilZlxjIs3A - Jak gmina może szkolić za pieniądze UE

Więcej … Źródło: Jak gmina może szkolić za pieniądze UE