(Last Updated On: 11 stycznia 2011)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie jednego miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. W praktyce dokonanie zwolnienia w tym trybie często wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, tak aby zweryfikować, czy zarzuty wobec pracownika są zasadne. Czy czas takiego postępowania należy wliczać do miesięcznego terminu, o którym mowa w art. 52 par. 2 k.p.?


Więcej … Źródło: Jak liczyć miesięczny termin na zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym

Oceń artykuł