(Last Updated On: 27 lipca 2011)

Gdy kontrahent uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, druga strona może nie tylko żądać naprawienia wyrządzonej szkody, lecz także domagać się zawarcia umowy ostatecznej w postępowaniu przed sądem cywilnym


Więcej … Źródło: Jak można dochodzić roszczeń z umowy przedwstępnej

Oceń artykuł