(Last Updated On: 2 maja 2011)

Sąd może zasięgnąć opinii biegłego wówczas, gdy uzna za niezbędne, że rozpoznanie sprawy oprócz znajomości przepisów wymaga jeszcze wiadomości fachowych z różnych dziedzin nauki, sztuki i techniki.

w5Xb2ckFQz8 - Jak można powołać biegłego przed sądem

Więcej … Źródło: Jak można powołać biegłego przed sądem