(Last Updated On: 12 sierpnia 2012)

Dzięki dotacjom z funduszy europejskich ponad 2,4 tys. osób niepełnosprawnych założyło w ostatnich latach własną firmę. Nadal jest możliwość otrzymania nawet 40 tys. zł na ten cel, a niepełnosprawni są jedną z grup uprzywilejowanych w większości projektów mających na celu wspieranie przedsiębiorczości. Wielu poprzez udział w projektach realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki udało się znaleźć pracę i usamodzielnić ekonomicznie.

vPq00HCha7g - Jak niepełnosprawni mogą znaleźć zatrudnienie lub sami tworzyć miejsca pracy

Więcej … Źródło: Jak niepełnosprawni mogą znaleźć zatrudnienie lub sami tworzyć miejsca pracy