(Last Updated On: 13 stycznia 2011)

Państwowa kompensata przysługuje pokrzywdzonym, którzy wskutek przestępstwa doznali obrażeń ciała lub rozstroju zdrowia i nie uzyskali odszkodowania od sprawcy lub z innych źródeł. Wniosek o świadczenie należy złożyć do sądu rejonowego.


Więcej … Źródło: Jak pokrzywdzony przestępstwem może uzyskać 12 tys. zł rekompensaty od państwa

Oceń artykuł