(Last Updated On: 11 stycznia 2011)

Osoba, której wypowiedziano umowę o pracę, może wnieść odwołanie do sądu pracy. Gdy wartość przedmiotu sporu przekracza 50 tys. zł, pracownik będzie zobowiązany zapłacić opłatę sądową.


Więcej … Źródło: Jak prawidłowo odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę

Oceń artykuł