(Last Updated On: 22 marca 2011)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tryb przetargu ograniczonego jest podobnie jak tryb przetargu nieograniczonego podstawowym trybem udzielenia zamówienia publicznego.


Więcej … Źródło: Jak prawidłowo zorganizować przetarg ograniczony

Oceń artykuł