(Last Updated On: 21 kwietnia 2011)

Pracodawca jest zobowiązany do przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i innym formom niewłaściwego traktowania pracowników. W celu realizacji powyższych obowiązków pracodawca powinien w przypadku zgłoszenia przez pracownika zarzutów dotyczących niewłaściwego traktowania, np. stosowania wobec niego mobbingu czy dyskryminacji, przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Jakimi zasadami powinien kierować się pracodawca, prowadząc takie postępowanie?

QxbwxAAqJno - Jak prowadzić postępowanie wyjaśniające w przypadku zgłoszenia mobbingu w firmie

Więcej … Źródło: Jak prowadzić postępowanie wyjaśniające w przypadku zgłoszenia mobbingu w firmie